Versie 05/09/2015

Inleiding


Knipart acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens  (Wbp) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Knipart is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden. Omdat  onze gegevensverwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregeling vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze privacyverklaring ziet enkel op deze website en niet op eventuele websites van derden waar wij naar toe linken of naar toe zouden kunnen linken.


Artikel 1. Verwerking

Uw persoonsgegevens, voor zover deze voor het totstandkomen en uitvoeren van de overeenkomst zijn verkregen en/of aan ons zijn verstrekt, worden voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt. Zo verwerken wij de gegevens voor het afhandelen van de bestelling, de betaling en om-indien nodig – met u in contact te treden over de uitvoering over de overeenkomst. Verder kunnen wij bijvoorbeeld indien nodig uw naam en adres gegevens aan de bezorgdiensten verstrekken. Daarnaast gebruiken wij de gegevens voor interne doeleinden, voor uw account en voor het eventueel doen van aanbiedingen. De gegevens die wij van u vragen zijn onder andere, naam, adres, woonplaats en eventueel uw geboortedatum. Daarnaast is het mogelijk om een klantenkaart te verkrijgen en te verstrekken en daarbij een wachtwoord te kiezen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming en zonder wettelijke grondslag of verplichting worden uw gegevens niet aan derden verstrekt met als enige uitzondering de partijen welke betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst. Het is ook mogelijk om vrijwillig gegevens aan ons te verstrekken om bijvoorbeeld een nieuwsbrief te mogen ontvangen.

Artikel 2. Registratie

Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website, is het mogelijk om te registreren. Na registratie bewaren wij de door u ingevoerde gegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden ook bewaard, zodat bijvoorbeeld uw adresgegevens al standaard ingevuld kunnen worden bij elke bestelling. Daarnaast worden in de account alle aankopen geregistreerd, zodat u uw bestelhistorie snel terug kunt zien.

Artikel 3. Analytics en cookies

knipart.nl maakt gebruik van functionele cookies en Analytics diensten van Google. Zie onze cookie verklaring voor meer informatie.

Artikel 4. Beveiliging

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. U kunt er van uitgaan dat onze servers en uw gegevens op een juiste wijze beveiligd zijn. Daarnaast maken onder andere gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Artikel 5. Nieuwsbrief en email

Als u zich aanmeldt voor een mailing zoals de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres voor reclamedoeleinden gebruikt, tot het moment dat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. U kunt zich ten alle tijden afmelden. De toestemming tot het versturen heeft u uitdrukkelijk zelf gegeven via de website of bijvoorbeeld via een opt-in in het bestelproces. U kunt de toestemming tot versturen ten alle tijden voor toekomstige nieuwsbrieven en mailings intrekken. Dat kan via een afmeldlink die in elke nieuwsbrief of email staat, maar u kunt ook zelf een email sturen naar info@knipart.nl. Het is daarnaast mogelijk om in de eigen account de mogelijkheid tot het ontvangen van een nieuwsbrief aan of uit te zetten. Indien u een contactformulier op de website invult  of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Artikel 6. Reviews

Het is mogelijk om op de website reviews te schrijven over bijvoorbeeld een aangekocht product. U kunt daarvoor een naam/gebruikersnaam kiezen. Houd er rekening mee dat deze naam gepubliceerd wordt en dat u met plaatsing hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij behouden ons het recht voor om eventuele reviews en gekozen schermnamen aan te passen of te verwijderen. Dit zal gebeuren indien wij van mening zijn dat de naam of de review zelf in strijd is met enige wettelijke bepaling, in strijd is met de goede zeden of als wij het vermoeden hebben dat de review niet op waarheid bewust. Voordat u reviews kunt plaatsen, vragen wij middels een aparte verklaring akkoord met de geldende (privacy) voorwaarden voor het gebruik van de review mogelijkheid. Deze kunt u vinden op de pagina waar u uw review kunt schrijven.

Artikel 10. Rechten

Wij weten dat privacy voor u van groot belang is. U heeft uiteraard ten alle tijden het recht op inzage, wijziging en correctie van uw door ons verzamelde gegevens. U kunt een verzoek hiertoe indienen per
info@knipart.nl
Voor overige vragen over ons privacy beleid kunt u uiteraard ook contact opnemen.

Contactgegevens:


knipart.nl Klantenservice

KnipArt Haarwerken

Strateris 2
6031PC Nederweert
Telefoon +31(0)495624783
Emailadres: info@knipart.nl
KvK-nummer: 12047678